CƠ SỞ CẮT GẠCH - GIA CÔNG LEN TƯỜNG PHAN NAM

Cắt các loại gạch đá, Bo cạnh, kẻ chỉ, lip cạnh, lip đá hẹ, Cắt, mài xử lý cạnh, kẻ chỉ nghệ thuật, Gia công đá cầu thang, bậc thềm

Mấu gạch cần cắt

Công trình đã làm